Strong

2609

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 66 razy w 63 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady