Strong

2614

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 83 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 82 razy w 79 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady