Strong

2617

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 74 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 61 razy w 56 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady