Strong

2618

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 95 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 83 razy w 78 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady