Strong

2638

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 87 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 72 razy w 67 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady