Strong

264

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 238 razy w 217 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 195 razy w 180 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady