Strong

2641

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 242 razy w 230 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 217 razy w 205 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady