Strong

266

(1 - 20) z 151

znaleziono łącznie 581 razy w 521 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 174 razy w 151 wersetach, w Septuagincie 404 razy w 368 wersetach, w innych pismach 3 razy w 2 wersetach.

Przekłady