Strong

2663

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady