Strong

2666

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 36 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady