Strong

2673

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 30 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady