Strong

2679

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady