Strong

268

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 136 razy w 132 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 89 razy w 87 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady