Strong

2680

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady