Strong

27

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 80 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady