Strong

2706

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 21 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady