Strong

2716

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 34 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady