Strong

2722

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 60 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady