Strong

2736

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 35 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady