Strong

2744

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 60 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady