Strong

2746

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady