Strong

2749

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 32 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady