Strong

2784

(1 - 20) z 60

znaleziono łącznie 87 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 61 razy w 60 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady