Strong

2798

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 28 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady