Strong

2799

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 154 razy w 135 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 114 razy w 101 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady