Strong

2808

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 36 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady