Strong

2812

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 30 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady