Strong

2813

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 43 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 27 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady