Strong

2817

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 177 razy w 161 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 163 razy w 147 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady