Strong

2819

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 145 razy w 126 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 132 razy w 115 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady