Strong

2825

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 44 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady