Strong

2827

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 57 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady