Strong

2837

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 203 razy w 190 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 185 razy w 172 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady