Strong

2845

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 68 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 64 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady