Strong

2847

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 49 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady