Strong

2853

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 41 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 27 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady