Strong

2859

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 46 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady