Strong

2868

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady