Strong

2872

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 59 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 35 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady