Strong

2873

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 45 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady