Strong

2885

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady