Strong

2889

(1 - 20) z 152

znaleziono łącznie 217 razy w 180 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 187 razy w 152 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 26 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady