Strong

2896

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 153 razy w 151 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 94 razy w 93 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady