Strong

290

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 110 razy w 98 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 87 razy w 77 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady