Strong

2917

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 227 razy w 223 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 199 razy w 195 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady