Strong

2927

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 29 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady