Strong

2961

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 41 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady