Strong

2967

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 36 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady