Strong

2980

(1 - 20) z 271

znaleziono łącznie 1343 razy w 1231 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 295 razy w 271 wersetach, w Septuagincie 1043 razy w 956 wersetach, w innych pismach 5 razy w 4 wersetach.

Przekłady