Strong

2983

(1 - 20) z 247

znaleziono łącznie 1344 razy w 1256 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 262 razy w 247 wersetach, w Septuagincie 1070 razy w 999 wersetach, w innych pismach 12 razy w 10 wersetach.

Przekłady